Gazprom mezregiongaz Sankt-Petersburg

Zadanie: pokazać, co zrobiła firma na rzecz obwodu leningradskiego w latach 2010-2012

Infografika

Gazprom Mezregiongaz Sankt-Petersburg jest spółką gazową, która dostarcza gaz w północno-zachodniej części Rosji. Naszym zadaniem było pokazanie na mapie projektów, które zrealizowała firma w latach 2010-2012 w trzech obszarach: budowa rurociągów, kotłowni i liczbę nowych obiektów podłączonych do gazu. W opublikowanej poniżej infografice wszystkie liczby są przykładowe:

Klient

Czas realizacji

4 tygodnie

Zespół

Koncept, analiza:
Dymitr Romanowski

Designer:
Sławek Barcz

Realizacja/spółka

THE STORY
Sankt-Petersburg