Budżety miast / Na co idą moje pieniądze

Zadanie: zaprezentować mieszkańcom, ile kosztuje miasto. Pokazać na co idą pieniądze z budżetów miast i gmin.

Analiza danych

Stworzyliśmy projekt, który w przystępny sposób wizualizuje rzeczywiste dane pochodzące z aktualnych uchwał budżetowych miast i gmin. Informacje zawarte w dokumentach urzędowych są zawiłe i trudne do zrozumienia, więc postanowiliśmy poddać je szczegółowej analizie i podać w przejrzystej formie, która pozwoli każdemu mieszkańcowi miasta zrozumieć strukturę wydatków swoich miast.

Przygotowując analizę danych skupiliśmy się na podatku dochodowym od osób fizycznych i oszacowaniu, jaka część podatków trafia do poszczególnych kategorii budżetowych.

Algorytm: obliczenia i audyt

Dokonaliśmy obliczeń podatku wykorzystujących skalę podatkową na dzień prezentacji budżetu, uwzględniając koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenia społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm uwzględnia również kwestie prawne wynikające z przepisów o finansowaniu gmin przez Skarb Państwa. Do projektu dołączyło PwC Polska, którego zadaniem jest przeprowadzenie audytu algorytmu obliczającego wysokość podatku przekazywanego od osoby fizycznej do budżetu gminy.

Data publikacji

10.02.2014

Zespół

Koncept, nazwa
Dymitr Romanowski

Designer
Sławek Barcz

Programista
Jarosław Szatkiewicz

Analiza
Marcin Żywiałkowski

Partnerzy

PwC Polska
Best Place Marketing Miejsc 

Media o nas

PAP
TVP Regionalna
Głos Wielkopolski

Platforma internetowa

Dane i obliczenia przedstawiliśmy za pomocą interaktywnej infografiki pod adresem www.nacoidamojepieniadze.pl. Serwis zapewnia możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu wynagrodzenie mieszkańca przekłada się na podatek, trafiający do budżetu gminy. Następnie kwota ta jest rozdysponowana pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków miasta. W ten sposób mieszkańcy dowiadują się o strukturze budżetu miasta oraz widzą, w jakim stopniu przyczyniają się do jego finansowania.

Do każdej kategorii wydatków zaprojektowaliśmy specjalną ikonę, np. transport, ochrona zdrowia, oświata, czy kultura. Każda z nich zawiera bardziej szczegółowe dane dotyczące konkretnych inwestycji, bądź kosztów, które ponosi miasto w danym roku budżetowym.

Ikony dla kategorii budżetowych

Każda ikona przedstawia osobną grupę wydatków w budżecie miasta.