Kontakt

Warsztaty

Unlocking Your Creativity

Super Simple Brand Guide

Opis

Autorem koncepcji warsztatu jest Jack Knapp z firmy Google Ventures. Warsztat pozwala skrócić 1-mies. proces do 3 godzin i w krótkim czasie sformułować najważniejsze założenia do budowania własnej marki. Konstrukcja warsztatu jest uniwersalna z punktu widzenia stylu zarządzania organizacją i jest realizowana metodą Google Sprint. W związku z tym, że w efekcie warsztatu powstają założenia strategiczne dla rozwoju firmy, w warsztacie powinny brać udział kluczowe osoby, a także osoba bezpośrednio odpowiadająca za wyniki firmy (CEO, właściciel).

Warsztat składa się z 6 ćwiczeń:

 1. "20-Year Roadmap", które jest ćwiczeniem otwierającym uczestników na myślenie długofalowe.

 2. "What, how, why" przypomina dlaczego Wasza marka istnieje.

 3. "Top 3 Values" sprawia, że to "Why" jest bardziej doprecyzowane.

 4. "Top 4 Audiences" pozwala ustalić priorytety, kto dla marki jest najważniejszy.

 5. "Personality Sliders" definiuje osobowość marki.

 6. "Competitive Landscape" porównuje markę na tle jej konkurencji.

Dla kogo

Ze względu na cel warsztatu, poufność jego przebiegu oraz wyników, udział w nim może wziąć zespół menedżerów tylko jednej firmy.

Warsztat jest przeznaczony dla tych firm, które mają następujące potrzeby:

 • chcą uporządkować wiedzę na temat swojej marki, do kogo i jak mówić
 • chcą rozpocząć prace nad strategią marki
 • chcą rozpocząć prace nad brandingiem
 • pracują nad briefem dla brand designera
 • chcą rozpocząć prace nad Brand Experience
 • chcą rozpocząć prace nad UX (User Experience).

Szczegóły

Agenda warsztatu (3 godziny) - godzina startu do uzgodnienia

Prowadzący

Dymitr Romanowski jest strategiem w firmie The Story. Zajmuje się wprowadzaniem cyfrowych pomysłów firm i startup'ów na rynek. Pomaga swoim klientom budować przewagę. W procesie wykorzystuje połączenie doświadczenia branżowego (farmaceutyczne, badań klinicznych, prawnicze, finansowe etc.) z doświadczeniem w IT i psychologii zachowań. W 2018 r. jego zespół jako pierwszy w Polsce otrzymał nagrodę iF Design Award w kategorii Professional Concept / Health za prace UX/Service Design. Wcześniej projekty Dymitra były wyróżniane w Awwwards, IPRA, Cannes Lions.

Lead Designer, Facylitator, Customer Experience konsultant. Posiada 15 letnie doświadczenie zawodowe. Obecnie jest studentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wcześniej ukończył stacjonarne studia podyplomowe "Business and Management of Innovation" na Uniwersytecie w Oxford (W. Brytania) oraz studia z marketingu politycznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

Archiwum

Zapisz się na warsztat