Nasze podejście

Model biznesowy

Na rynku funkcjonuje kilkanaście patternów (schematów) modeli biznesowych, ale najważniejszą cechą wspólną każdego z nich jest osiąganie dochodu i budowanie przewagi konkurencyjnej, dzięki wartości jaką oferuje się klientom.

Wybór schematu i konstruowanie modelu biznesowego zawsze odbywa się w odniesieniu do segmentu rynku, w którym firma osiąga dochód i modeli stosowanych przez rywali. Dobry model zawsze opiera się na wytworzeniu takiej wartości dla klientów firmy, która stanie się przewagą konkurencyjną.

Business Model Canvas

Prawdziwego przełomu w tworzeniu i analizowaniu modeli biznesowych dokonał Alexander Osterwalder. Opracował on schemat Business Model Canvas, który pozwala zrozumieć mechanizm i zaprojektować model biznesowy dla każdego biznesu.

Podstawowym założeniem Business Model Canvas jest oferowanie wartości wyselekcjonowanej grupie klientów, dla których oferowany produkt lub usługa będzie rozwiązaniem bolączek i stworzeniem odpowiedniej korzyści. Model jednak nie będzie działał bez elementów niezbędnych do dostarczenia wartości - kanałów dotarcia do klientów, relacji z klientami, działań i zasobów kluczowych dla powodzenia biznesu, partnerów, a także bez odpowiedniej struktury kosztów i przychodów.

Model biznesowy w produktach cyfrowych

W biznesach cyfrowych stosuje się obecnie kilka patternów modeli biznesowych: model subskrypcyjny, model freemium, model marketplace, model using istead of buying (zwany również “access-over-ownership”), model on-demand, model oparty o ekosystem, model free.

Model biznesowy w product design

Model biznesowy naszych klientów jest dla nas kluczowym elementem projektu. Projekty, które realizujemy można podzielić na dwa typy - albo tworzymy biznes cyfrowy dla naszego klienta (startup), albo dopasowujemy rozwiązanie do istniejącego modelu biznesowego. Jeśli w drugim przypadku od nas wymagane jest zrozumienie modelu, w jakim działa klient, to w pierwszym przypadku często doradzamy, jaki model wybrać i uczestniczymy w procesie jego projektowania. Aktualnie posiadamy doświadczenie realizacji projektów w następujących modelach: subskrypcyjnym, freemium, free, modelu opartym o ekosystem.

Odpowiednie rozwiązanie IT dla odpowiedniego modelu

Ustal z nami szczegóły
Wykorzystujemy pliki cookies. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies. Akceptuję