Heurystyki użyteczności Jakoba Nielsena – część 1

Analiza heurystyczna to metoda oceny interfejsów, której celem jest identyfikacja problemów w ich użyteczności. Jakob Nielsen wypracował 10 heurystyk użyteczności, które opisują elementy i zasady projektowania interfejsów, które najczęściej generują …