Kontakt

Redakcja

Aleje Jerozolimskie 200/316, 02-486 Warszawa

Piotr Burakowski
Redaktor naczelny

journal@thestory.pl