PwC: prezentacja raportu Economic Scorecard

Zadanie: przedstawienie w ciekawy sposób danych z raportu

Interaktywny raport online

Jako brief otrzymaliśmy ponad 20 stron anglojęzycznego raportu przygotowanego przez PwC Polska z analizą atrakcyjności inwestycyjnej krajów regionu CEE, na tle krajów szybkorozwijających się oraz południowej i północnej Europy. Na tamten moment był to tylko plik word, który obecnie można już zobaczyć w postaci finalnej.

Termin realizacji projektu był sztywny, ponieważ raport miał być zaprezentowany podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy 2013 w dniach 3-4 września.

W ciągu trzech tygodni zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy interaktywny raport PwC online, pozwalający inwestorowi na dokonanie porównania poszczególnych krajów. Indeks każdego kraju lub regionu składa się z pięciu subindeksów: Access to Market, Resources for Growth, Cost Competitiveness, Growth Sustainability, Business Environment. Każdemu z tych subindeksów można nadać swój priorytet używając funkcji "Index Weight".

Tak się udało połączyć przyjemne z pożytecznym - raport jest w pełni responsywny. Liczba krajów, którą użytkownik może ze sobą porównać zależy od rozdzielczości ekranu.

 

Interfejs raportu pozwala wybrać, który subindeks ma większe znaczenie pod względem atrakcyjności inwestycyjnej kraju lub regionu.

 

Pełna wersja raportu miała być opublikowana dopiero 3 września. Do tego czasu interaktywną infografikę zastępowała zajawka raportu.

 

Zwiększamy czytelność skomplikowanej metodologii raportu.

Klient

Zobacz online

EconomicScorecard.eu

(w archiwum)

Czas realizacji

3 tygodnie

Zespół

Koncept, analiza:
Dymitr Romanowski

Designer:
Sławek Barcz

Programista:
Jarosław Szatkiewicz

Animacja:
Norbert Mikołajczyk,
Marcin Ryk

Menedżer projektu:
Marcin Żywiałkowski