Exalo Drilling

Zadanie: wdrożenie w ciągu czterech tygodni strony internetowej spółki

Serwis www

Exalo Drilling SA powstała w efekcie połączenia pięciu spółek wiertniczo-serwisowych z grupy PGNiG.

 

Serwis przedstawia historię powstania firmy i stosowane przez nią technologie.

 

Exalo dysponuje parkiem 56 zaawansowanych technologicznie urządzeń przystosowanych do wykonywania różnego rodzaju wierceń.

 

Firma oferuje usługi wiertnicze spółkom, wydobywającym gaz i ropę na całym świecie.

 

Klient

Data publikacji

11.02.2013

Czas realizacji

4 tygodnie

Zespół

Lider projektu, makiety
Dymitr Romanowski 

Design
Guy Lane, The College
Niall Callan, The College
Bernard Barsley, The College 

Programiści
Jarek Szatkiewicz
Dmitrij Żatuchin, Dook
Alexey Subbotin, Dook