PwC: symulacja aukcji energii odnawialnej

Zadanie: stworzyć platformę, żeby nauczyć biznes sprzedawać nadwyżki energii.

E-learning poprzez doświadczenie

Nowa ustawa, przyjęta w Polsce 20 lutego 2015 r., o odnawialnych źródłach energii wprowadza inwestycje z tego sektora w nową rzeczywistość. Dotychczas takie instalacje otrzymywały dodatkowe przychody niezależnie od swojej jakości. Aktualnie inwestycje muszą konkurować ze sobą jakością, aby wygrać w aukcji energii odnawialnej i zrealizować wymagany przez inwestorów zwrot.

Przyrost źródeł odnawialnych zmienia obraz energetyki zarówno dla firm, które sprzedają energię, tak i dla jej odbiorców.

Najczęściej zadawanym na rynku energetycznym pytaniem jest: jaka będzie cena na aukcjach? Jako, że zależy ona od zachowań uczestników aukcji na razie można jedynie budować scenariusze i domysły.

PwC wraz z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Odnawialnej oraz Kancelarią Prawną Domański Zakrzewski Palinka postanowiło porzucić pisanie scenariuszy i sprawdzić co wydarzy się na aukcjach przeprowadzając symulację aukcji OZE. Wydarzenie jest unikalne - w rok przed przeprowadzeniem przez Urząd Regulacji Energetyki faktycznej aukcji OZE, symulacja dała inwestorom możliwość przetestowania swoich strategii i weryfikacji hipotez dotyczących ceny w aukcjach OZE.

Zostaliśmy zaangażowani do stworzenia dwujęzycznej internetowej platformy ZieloneAukcje.pl, która pozwoli przeprowadzić organizatorom symulację aukcji energii odnawialnej, a jej uczestnikom dowiedzieć się, w jaki sposób brać udział w aukcji.

Wyniki pierwszej polskiej próbnej aukcji zostaną omówione podczas webinarium zorganizowanego przez PwC, PSEW i kancelarię prawną Domański Zakrzewski Palinka.

Nasze prace

Aplikacja webowa 

Proces

Przygotowanie makiet aplikacji we współpracy z zespołem PwC.

 

Zaprojektowanie każdego etapu aukcji i elementów interfejsu użytkownika.

Podłączenie powiadomień mailowych i przygotowanie panelu zarządzania komunikacją z uczestnikami aukcji.

 

Testy i wdrożenie anglojęzycznej wersji platformy.

Integracja z systemem płatności online Paylane i systemem obsługi faktur elektronicznych Fakturownia. Uruchomienie landing page aukcji.

Klient

Serwis

ZieloneAukcje.pl

(w archiwum)

Czas realizacji

4 tygodnie

Zespół

Zarządzanie, UI/UX:
Dymitr Romanowski

Designer:
Łukasz Ratajczyk

Lider zespołu IT:
Jarosław Szatkiewicz

UI/UX:
Ilona Samusa

Asystent projektu:
Ilona Samusa

Technologie

/ php
/ zend framework 2
/ doctrine 2
/ mysql
/ backbone.js

Infrastruktura

/ amazon ec2
/ amazon rds
/ amazon ses
/ amazon cloudfront

Zarządzanie

/ Basecamp (dla klienta)
/ Jira (dla programistów)
/ Scrum (Agile)

Zespół PwC

Jan Biernacki, koncept
Michał Szymański
Maciej Chyż
Maciej Olbrycht