Gazprom mezregiongaz Sankt-Petersburg

Zadanie: zaprojektować ikony dla nowej wersji serwisu petersburskiej spółki zgodnie ze stylistyką centrali.

Ikony

W ramach redesignu serwisu regionalnej spółki Gazprom Mezregiongaz Sankt-Petersburg naszym zadaniem było wykonanie ikon zgodnie ze stylistyką wypracowaną przez spółkę-matkę. W efekcie powstało pięć ikon dotyczących funkcji obsługi klienta.

Klient

Czas realizacji

3 tygodnie

Zespół

Koncept, analiza:
Dymitr Romanowski

Designer:
Denis Smoktunovich

Realizacja/spółka

THE STORY
Sankt-Petersburg

Obsługa klientów indywidualnych

Zobacz wdrożony projekt online

Podczas prac powstał set ikon 3D wykonanych techniką grafiki rastrowej: Umowa, Rachunek, Logowanie do systemu obsługi, Opłata wg liczników.

Ale zanim osiągnęliśmy ten efekt przygotowywaliśmy szkice, odrysowywaliśmy realnie wykorzystywane urządzenia, umowę i rachunki klienta.

Jednak efekt okazał się niezadowalający, ponieważ ikony 3D przy skalowaniu do minimalnych rozmiarów tracą swoja czytelność.

Notatnik na stronę główną

Zobacz wdrożony projekt online